علائم اصلي ايدز:
• كاهش وزن بيشتر از
10 درصد
• اسهال مزمن بيشتر از يك ماه
• تبهاي متناوب يا ثابت بيش از يك ماه
 

علائم فرعي ايدز:
• سرفه پايدار به مدت بيش از يك ماه
• عفونت پوستي منتشر همراه با خارش
• تبخالهاي عود كننده
• برفك دهاني
• عفونت تبخالي مزمن پيشرونده و منتشر
• بزرگ شدن عمومي غدد لنفي

 

+ نوشته شده توسط فرهاد حسنی در پنجشنبه ۱۸ آبان۱۳۸۵ و ساعت ۲۲:۲۷ بعد از ظهر |